Regulamin

Właścicielem serwisu jest: Fotostube Waldemar Stube

Dane kontaktowe

Fotostube Waldemar Stube

Zielony Rynek 12
62-200 - Gniezno

NIP 784-217-42-99

Regon 300799152


Telefon: 61 425 15 10
Email: zlecenia@fotostube.pl

Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji w celu założenia konta. Korzystanie z serwisu Fotostube - Wywoływanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.

 1. Za zlecone usługi płacimy:
  • GOTÓWKĄ - płatność za usługę następuje w chwili odbioru paczki - za pobraniem pocztowym.
  • PRZELEWEM - przedpłatę na konto: 43109013750000000108894197 (Bank Zachodni WBK SA), dokładne dane do przelewu dostarczane są w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez obsługę serwisu.
  •  Za Pośrednictwem Payu. Płatność realizowana jest on-line za pośrednictwem zabezpieczonego systemu lub innej metody wskazanej na stronie serwisu Fotostube korzysta z jednego z najbezpieczniejszych systemów dostępnych w Internecie: Payu. Wszystkie Twoje dane są całkowicie chronione i kodowane przed wysłaniem do centrum przetwarzania banku. Zatwierdzone zamówienie będzie wykonane po otrzymaniu zgody centrum płatności bankowej. W przypadku odmowy ze strony centrum, zamówienie zostanie automatycznie anulowane i zostanie wygenerowane powiadomienie o anulowaniu zamówienia (bezpośrednio na stronie podczas składania zamówienia przez internet lub za pomocą wiadomości e-mail w czasie późniejszym).Informacje podane przez Ciebie w chwili składania zamówienia zobowiązują Cię. W przypadku podania błędnych danych odbiorcy, Fotostube nie będzie odpowiedzialny za niemożność dostarczenia zamówienia.
 2. Warunki Dostawy

Zamówione zlecenia można odebrać:

 • Osobiście w siedzibie Fotostube w Gnieźnie przy ul. Zielony Rynek 12
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

 1. Polityka Zwrotów

Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem opierają się o następujące zasady:

 • Konsument ma prawo a nie obowiązek skorzystać z zasad sprzedaży i zwrotu objętych niniejszym Regulaminem a także ze wszystkich praw, jakie przysługują mu na mocy niniejszego Regulaminu.
 • Sprzedaż i zwrot objęte niniejszym Regulaminem oparte są o następujące zasady:

Każdy Konsument ma prawo dokonać zwrotu zamówione na stronie WWW.wywolaj.fotostube.pl  w Fotostube w terminie do 30 dni od dnia dokonania jego zakupu (tzn. od dnia następnego od daty ujawnionej na paragonie fiskalnym jako data sprzedaży);

     Zlecenie który Konsument zamierza zwrócić na zasadach niniejszego Regulaminu:

- nie może posiadać jakichkolwiek znamion zniszczenia, w szczególności nie może być uszkodzony mechanicznie ani nie może posiadać żadnych innych, nawet nieznacznych wad fizycznych,

Brak zgłoszenia chęci skorzystania z możliwości zwrotu Towaru (na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie) w terminie 30 dni od dnia jego zakupu oznacza, iż Konsument zaniechał możliwości skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji, z chwila upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, traci on ostatecznie możliwość skorzystania z praw przysługujących mu na mocy niniejszego Regulaminu w odniesieniu do Towaru, co, do którego upłynął termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane:
 1. na piśmie, na adres:
  Fotostube Waldemar Stube Zielony rynek 12 62-200 Gniezno
  z dopiskiem „Reklamacja”
 2. pocztą elektroniczną, na adres biuro@fotostube.pl

·  W przypadku reklamacji złożonej pisemnie lub w formie elektronicznej, zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne potwierdzenie jej przyjęcia w terminie 14 dni od dnia złożenia. Powyższy obowiązek a dotyczący pisemnego potwierdzenia o przyjęciu reklamacji nie dotyczy sytuacji, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

·  Przy zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane:

 • imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • datę zawarcia Umowy oraz numer zamówienia,
 • żądanie Klienta, w tym kwotę odszkodowania lub zwrotu innej należności, jeżeli Klient żąda ich wypłaty,
 • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności,
 • podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.

Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Fotostube  listu zawierającego reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Fotostube Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu świadczenia Usług i dokumentowania ich wykonania.
 • Dane Klientów mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • Fotostube zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Klient ma prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w przepisach prawa pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. .
 • Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez PayU poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (Matowy)0,65 PLN
9x13 (Połysk)0,65 PLN
Instagram 10x10 (Matowy)0,80 PLN
Instagram 10x10 (Połysk)0,80 PLN
Instagram 15x15 (Matowy)1,90 PLN
Instagram 15x15 (Połysk)1,90 PLN
10x15 (Matowy)0,80 PLN
10x15 (Połysk)0,80 PLN
13x18 (Matowy)1,50 PLN
13x18 (Połysk)1,50 PLN

Zobacz pełny cennik.

Polecamy
Polecamy
Pobierz Aplikację
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto